Câu hỏi 4 trang 29 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Sự tương phản trong chân dung của mẹ và con gái đem lại cho em suy nghĩ gì?

Trả lời cách 1:

Trong tác phẩm, cô gái được mô tả “đứa con gái chạc 14, 15 tuổi. Đấy là trông vóc người và mái tóc xõa ngang vai…” trái ngược hoàn toàn với hình ảnh người mẹ “một thân hình quen thuộc của người đàn bà vùng biển, cao lớn với những đường nét thô kệch”.

Sự tương phản giữa mẹ và con gái được thể hiện rõ ràng qua cách sống, quan điểm và cảm xúc của họ. Mẹ, người phụ nữ truyền thống, chấp nhận số phận và hoàn cảnh của mình; trong khi con gái, người phụ nữ hiện đại, luôn khao khát tự do và quyền lựa chọn cuộc sống của mình.

Sự tương phản này khiến em suy nghĩ về sự phức tạp của quan hệ mẹ – con, và cách mà nó phản ánh và ảnh hưởng đến xã hội rộng lớn. Sự tương phản trong chân dung của người mẹ và con gái càng làm nhấn mạnh sự khốn khổ, mệt mỏi của người đàn bà hàng chài – người đã phải trải qua biết bao nhiêu bất hạnh trong cuộc sống để nuôi các con khôn lớn.

Trả lời cách 2:

Trong tác phẩm, cô con gái được mô tả “ đứa con gái trạc 14, 15 tuổi. Đấy là trông vóc người và mái tóc xõa ngang vai…” trái ngược hoàn toàn hình ảnh người mẹ “ một thân hình quen thuộc của người đàn bà vùng biển, cao lớn với những đường nét thô kệch…”

– Sự tương phản trong chân dung của mẹ và con gái càng làm nhấn mạnh sự khốn khổ, mệt mỏi của người đàn bà hàng chài- người đã phải trải qua biết bao nhiêu bất hạnh trong cuộc sống để nuôi các con khôn lớn.