Soạn bài Cột cờ Thủ Ngữ – di tích cổ bên sông Sài Gòn (Theo Ngô Nam).

Câu hỏi 4 (trang 77 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Văn bản Cột cờ Thủ Ngữ – di tích cổ bên sông Sài Gòn sử dụng loại phương tiện phi ngôn ngữ nào? Nêu tác dụng của chúng.

Lời giải 1:

Văn bản sử dụng hình ảnh minh họa của cột cờ Thủ Đức nhằm giúp cho bài viết thêm cụ thể, sinh động và hấp dẫn hơn.