Câu hỏi 5 trang 19 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Nêu nhận xét của em về chức năng của người kể chuyện trong phần chính văn và người bình luận ở cuối truyện

Trả lời cách 1

Trong tác phẩm “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”, người kể chuyện và người bình luận đóng vai trò quan trọng và có chức năng khác nhau:

Người kể chuyện trong phần chính văn đóng vai trò truyền đạt thông tin, sự kiện và tình tiết của câu chuyện. Họ tạo ra một không gian và thời gian cho câu chuyện giúp người đọc hình dung rõ nét về nhân vật, môi trường và sự kiện. Người kể chuyện cũng tạo ra sự kịch tính và hấp dẫn, thu hút sự chú ý của người đọc.

Người bình luận ở cuối tác phẩm thường đưa ra những phân tích, đánh giá về nhân vật và sự kiện trong câu chuyện. Họ giúp người đọc hiểu rõ hơn về ý nghĩa và thông điệp mà tác giả muốn truyền đạt. Người bình luận cũng đưa ra những suy nghĩ, phê phán về vấn đề được đề cập trong câu chuyện, từ đó tạo ra sự thảo luận và tương tác với người đọc.

Trả lời cách 2

Người kể chuyện là người không trực tiếp xuất hiện trong tác phẩm, không tham gia vào mạch diễn biến câu chuyện nhưng là người có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng câu chuyện

– Chức năng của người kể chuyện trong phần chính văn:

+ Dẫn dắt người đọc đi vào tác phẩm : giới thiệu nhân vật, miêu tả nhân vật, diễn biến câu chuyện….

+ Đem lại cái nhìn khách quan, trung thực

– Chức năng của người bình luận ở cuối truyện:

+Giúp truyền tải thông điệp, chủ đề của tác phẩm

+Gợi mở suy nghĩ cho người đọc về tác phẩm