Câu hỏi 5 trang 24 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Tại sao ông Diểu lại vội vã bỏ đi?

Trả lời cách 1

Ông Diểu lại vội vã bỏ đi sau khi phóng sinh khỉ đực vì sợ rằng ông sẽ thay đổi quyết định này.

Trả lời cách 2

Sau khi phóng sinh cho khỉ đực, ông liền vội vã bỏ đi bởi ông sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định này