Câu hỏi 5 trang 29 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Chú ý những cử chỉ, hành động vái lạy quý tòa của người đàn bà

Trả lời:

Cử chỉ, hành động của người đàn bà: hướng về phía Đẩu, chắp tay vái lia lịa.

→ Thái độ run sợ, lo lắng, van xin của người đàn bà hàng chài với chánh án Đẩu