Câu hỏi 6 trang 19 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Hãy nêu suy nghĩ của em về lời bình ở cuối truyện: “Kẻ sĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gãy hay không là việc của trời.”

Trả lời cách 1 

Lời bình cuối truyện “Kẻ dĩ chỉ lo không cứng cỏi được, còn gãy hay không là việc của trời” mang ý nghĩa sâu sắc. Nó nhấn mạnh rằng chúng ta nên tập trung vào việc cố gắng hết sức mình để trở nên mạnh mẽ và kiên cường, thay vì lo lắng về những khó khăn và thử thách. Lời bình trên là một lời động viên, khích lệ con người cần phải ngay thẳng, cứng rắn, can đảm để chống lại cái xấu và đòi lại cái đúng, công bằng cho xã hội; không được lùi bước, thỏa hiệp với cái ác.

Nhân vật Ngô Tử Văn trong tác phẩm là một minh chứng cho câu nói trên. Xuyên suốt trong câu chuyện là hình ảnh của con người khẳng khái, cương trực, dũng cảm quyết tâm trừ bạo cho nhân dân. Dù gặp phải những khó khăn, trù dập nhưng Tử Văn vẫn dũng cảm đấu tranh chống lại các ác.

Trả lời cách 2

Lời bình trên là một lời động viên, khích lệ con người cần phải ngay thẳng, cứng rắn, can đảm để chống lại cái xấu và đòi lại cái đúng, công bằng cho xã hội; không được lùi bước, thỏa hiệp với cái ác.

– Nhân vật Ngô Tử Văn trong câu chuyện là một minh chứng cho câu nói trên. Xuyên suốt trong câu chuyện là hình ảnh của con người khẳng khái, cương trực, dũng cảm quyết tâm trừ bạo cho nhân dân. Dù gặp phải những khó khăn, trù dập nhưng Tử Văn vẫn dũng cảm đấu tranh chống lại các ác.