Câu hỏi 6 trang 30 SGK Ngữ văn 12 Tập 1: Chú ý những thay đổi trong thái độ của người đàn bà

Trả lời:

Sự thay đổi trong thái độ của người đàn bà: Từ lo sợ, khúm núm, van xin cho đến thái độ bình tĩnh, sắc sảo.