Soạn bài Con gà thờ (Ngô Tất Tố)

Câu hỏi (trang 100 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Bạn cho biết tục thờ cúng thường gắn với thái độ, tình cảm gì?

Lời giải 1:

Tục thờ cúng thường gắn với những thái độ, tình cảm sau:

1. Lòng thành kính và tôn nghiêm:

Thể hiện sự tôn trọng đối với các vị thần linh, tổ tiên, những người có công với đất nước, gia đình.

Mong muốn được cầu phước, cầu an, bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ.

2. Lòng biết ơn:

Tưởng nhớ đến công lao của những người đã khuất, những người có công với gia đình, đất nước.

Biết ơn những gì họ đã hy sinh cho thế hệ sau.

3. Lòng tin vào thế giới tâm linh:

Tin tưởng vào sự tồn tại của các vị thần linh, tổ tiên.

Mong muốn được phù hộ, che chở trong cuộc sống.

4. Tình cảm gia đình:

Gắn kết các thành viên trong gia đình, tạo sự đoàn kết, yêu thương.

Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình.

5. Lòng yêu nước:

Tưởng nhớ đến những người đã hy sinh cho độc lập tự do của đất nước.

Gây dựng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.

Lời giải 2:

Tục thờ cúng tổ tiên là một phần quan trọng của văn hóa dân gian Việt Nam. Nó kết hợp ý thức về tổ tiên và tình cảm biết ơn, tưởng nhớ đối với cội nguồn, quá khứ. Dưới góc độ nghi lễ, thờ cúng là việc thực hành một loạt động tác như khấn, vái, quì, lạy của người gia trưởng, tộc trưởngThờ cúng tổ tiên thể hiện sự phản ánh hoang đường quyền hành của người gia trưởng và được thực hiện theo quy định của quan niệm, phong tục và tập quán của từng cộng đồng, dân tộc.