Câu hỏi (trang 113 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chú ý hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ trong cuộc sống đời thường.

Cách trả lời 1: 

Hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ trong cuộc sống đời thường

– Cui cút làm ăn; toan lo nghèo khó

– Chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ

– Thành thục với nghề nông trang

Cách trả lời 2: 

Người nông dân trong cuộc sống đời thường hiện lên vô cùng chất phác, đơn thuần, họ chỉ biết đến lao động, chưa từng động giáo gươm.“Chưa quen cung ngựa,…chỉ biết ruộng trâu”; “tập khiên, tập súng,…mắt chưa từng ngó”. Họ chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu trước đó, họ chỉ là những người lao động cần mẫn, chăm chỉ, chất phác.