Câu hỏi (trang 115 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Tiếng khóc trong bài văn tế có sự cộng hưởng nhiều nguồn cảm xúc. Đó là những cảm xúc nào?

Cách trả lời 1: 

Tiếng khóc trong bài văn tế có sự cộng hưởng nhiều nguồn cảm xúc khác nha

– Nỗi nuối tiếc, hận cho những người phải hi sinh sự nghiệp dang dở, chí nguyện chưa thàn

– Nỗi xót xa của gia đình của những những nghĩa sĩ khi mất người thân

– Nỗi căm hờn với kẻ thù đã gây ra biết bao khó khăn, đau khổ

– Tiếng khóc uất nghẹn trước tình cảnh đau thương của dân t

– Sự cảm phục và tự hào với những người nông dân đã dũng cảm, kiên cường để bảo vệ nền độc lập Tổ quốc.

Cách trả lời 2: 

Tiếng khóc cộng hưởng từ những cảm xúc : Thương xót “đâu biết xác phàm vội bỏ”; “nào đợi gươm hùm treo mộ” ; Nỗi sầu lòng “cỏ cây mấy dặm sầu giăng, nhìn chợ Trường Bình,…hai hàng lụy nhỏ”; Căm hờn “mắc mớ chi ông cha nó”, “vì ai khiến quan quân khó nhọc”, “ở với man di”.