Câu hỏi (trang 116 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chú ý tình cảm, tâm nguyện người còn sống đối với người đã hi sinh.

Cách trả lời 1: 

Tác giả đã bàn luận về ý nghĩa cao cả của sự hi sinh và bày tỏ sự xót thương của nhân dân đối với những người vì nước quên thân

Những nghĩa sĩ nông dân dũng cảm, kiên cường, xả thân vì nghĩa. Cái chết đầy khí phách, hào hùng khiến họ được tôn vinh, nhân dân tín ngưỡng, thờ phụng; tiếng thơm lưu truyền.

Cách trả lời 2: 

Tình cảm : Đau đớn “Đau đớn bấy! Mẹ già ngồi khóc trẻ…”, tự hào “danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen”

– Tâm nguyện gửi gắm niềm thành kính thiêng liêng “nước mắt anh hùng lau chẳng ráo”. Giọt nước mắt chân thành của người ở lại, cụ thể là giọt nước mắt của tác giả.