Soạn bài Quê hương (Tế Hanh)

Câu hỏi trang 12 Ngữ văn 9 Tập 1: Hình ảnh sâu đậm nhất về quê hương trong em là gì?

Lời giải 1:

– Hình ảnh về mảnh đất thân yêu nơi em sinh ra.

– Hình ảnh về gia đình.

– Hình ảnh ngôi nhà nhỏ thân yêu.