Câu hỏi (trang 121 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Người về đã đáp lại những suy nghĩ của người ở lại thế nào?

Cách trả lời 1: 

Người về đã đáp lại những suy nghĩ của người ở lại:

Trấn an, an ủi người ở lại “Đường về, đây đó gần thôi!” đã khẳng định lối sống tình nghĩa, thủy chung, sẽ luôn khắc ghi trong lòng hình ảnh Việt Bắc – nơi có thiên nhiên và con người đầy thân thương.
Niềm tin, hi vọng vào tương lai tươi sáng “Ngày mai về lại thôn hương… Ngược xuôi tàu chạy, bốn bề lưới giăng”.

Cách trả lời 2: 

Trước những tâm tư của người ở lại, người về đã đáp rằng cái nghĩa tình đó sẽ vẫn mãi còn, không bao giờ cạn: “Nhà cao chẳng khuất non xanh”. Những người chiến sĩ vẫn mãi mang một lời thề sắc son với người dân Việt Bắc. Người ra đi đáp lại một lời hẹn ước, sẽ sớm ngày quay lại thôn hương, bao kỉ niệm tình cảm, yêu thương sẽ lại ùa về “Ngày mai về lại thôn hương…yêu thương lại về”. Tình nghĩa của người cán bộ về xuối đối với nhân dân Việt Bắc sâu đậm, không phai nhạt theo thời gian.