Câu hỏi (trang 123 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chú ý “Chí làm trai” và quan niệm sống của nhân vật trữ tình. 

Cách trả lời 1: 

Chí làm trai: “Làm trai phải lạ ở trên đời” trong đó “lạ” có nghĩa là phải sống khác với mọi người, không được giống ai để tạo nên sự khác biệt. Nghĩa là nam nhỉ phải làm nên nghiệp lớn xưng danh với thiên hạ, phải “lạ” ở trên đời

– Quan niệm sống của nhân vật trữ tình “Há để càn khôn tự chuyển dời”. Thời xưa người ta thường phó mặc cuộc đời cho hai chữ số phận, mệnh người do trời định đoạt. Nhưng trong bài thơ, chí làm trai là phải tự mình chủ động xoay chuyển thời thế. Đó là lối sống chủ động, không chùn bước, nản chí để mặc cho hoàn cảnh chi phối mà phải có bản lĩnh để chi phối hoàn cảnh.

Cách trả lời 2: 

Chí làm trai là phải mong “chuyện khác thường”, tức không tầm thường cần phải phấn đấu lập công trạng, lưu danh tên tuổi

– Quan niệm sống của nhân vật là cần tự làm chủ cuộc đời mình, không thể để “trời đất tự xoay vần” – để cuộc đời trôi theo số phận.