Soạn bài Màn diễu hành – trình diện quan thanh tra

Câu hỏi (trang 127 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Giả đình có đoàn đánh giá “Vì một môi trường xanh – sạch – đẹp quanh ta” đến lớp bạn, phản ứng tự nhiên của bạn là gì?

Lời giải 2:

Phản ứng tự nhiên của mình khi đoàn đánh giá về môi trường đến lớp là hào hứng và quan tâm. Mình luôn ủng hộ việc bảo vệ môi trường, và việc có một đoàn đánh giá đến trường giúp chúng ta nhận thức sâu hơn về tầm quan trọng của việc duy trì môi trường xanh, sạch và đẹp. Chắc chắn mình sẽ tham gia tích cực trong cuộc gặp gỡ này để học hỏi và đóng góp ý kiến.