Soạn bài Tràng giang (Huy Cận)

Câu hỏi trang 13 Ngữ văn 12 Tập 1: Theo bạn, khi đứng trước cảnh trời nước mênh mông buổi hoàng hôn, con người thường dễ nảy sinh tâm trạng, nỗi niềm gì?

Lời giải 1:

Khi đứng trước cảnh trời nước mênh mông buổi hoàng hôn, con người thường dễ nảy sinh những tâm trạng và nỗi niềm sau:

+ Nỗi buồn man mác và suy tư về cuộc đời:

Hoàng hôn là thời điểm kết thúc của một ngày, gợi cho con người cảm giác về sự ngắn ngủi của cuộc đời.

Con người có thể suy ngẫm về những gì đã qua, về những ước mơ và hoài bão của mình.

+ Nỗi nhớ nhung và sự mong chờ:

Hoàng hôn thường gợi cho con người cảm giác về quê hương, về những người thân yêu.

Con người có thể nhớ nhung về những kỷ niệm đẹp đã qua, đồng thời cũng mong chờ được gặp lại những người mình yêu thương.

Lời giải 2:

Đó là cảnh hoàng hôn, báo hiệu kết thúc một ngày và thường con người sẽ cảm thấy man mác buồn khi bắt gặp cảnh này.