Soạn bài Thuý Kiều báo ân, bảo oán (Nguyễn Du)

Câu hỏi: (trang 131 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Đọc nhan đề văn bản Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga và quan sát tranh minh họa, dự đoán nội dung văn bản Thuý Kiều báo ân, bảo oán.

Lời giải 1:

Qua nhan đề và hình ảnh, em dự đoán trong văn bản này, Thúy Kiều sẽ báo đáp công ơn với những người giúp đỡ mình và những kẻ đã gieo tai họa, gây ra sóng gió trong cuộc đời Kiều.