Soạn bài Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người

Câu hỏi (trang 138 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chú ý sự khác nhau giữa xem truyền hình và đọc sách.

Lời giải 1:

Sự khác nhau giữa xem truyền hình và đọc sách:

– Khả năng tiếp nhận:

+ Truyền hình:Hấp dẫn và dễ tiếp nhận, không đòi hỏi nỗ lực tích cực của trí tuệ

+ Đọc sách:Phải có nỗ lực trí tuệ, phải đọc đi đọc lại và ngẫm nghĩ

– Khả năng ghi nhớ:

+ Truyền hình: không nhớ được lâu

+ Đọc sách: ghi nhớ lâu và sâu hơn

Lời giải 2:

Xem truyền hình là hình ảnh nghe nhìn, không đòi hỏi nỗ lực tích cực của trí tuệ. Còn đọc sách phải có nỗ lực trí tuệ, phải ngẫm nghĩ mới tiếp thu được