Soạn bài Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người

Câu hỏi (trang 138 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Tác dụng của sách như thế nào ?

Lời giải 1:

Tác dụng của sách:

– Là nền tảng để rèn luyện và phát triển của trí tuệ

– Tạo ra cái cốt lõi vững trãi cho trí tuệ

Lời giải 2:

Sách tức ngôn ngữ có thể tạo ra cái cốt vững chãi cho trí tuệ. Sách có thể rèn luyện tư duy vì khi đọc sách bắt buộc phải có sự nỗ lực trí tuệ, phải ngẫm nghĩ mới tiếp thu được. Sách có thể rèn luyện và phát triển trí tuệ.