Soạn bài Văn học và tác dụng chiều sâu trong việc xây dựng nhân cách văn hóa con người

Câu hỏi (trang 139 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Các kiến nghị của tác giả liên quan đến đối tượng nào?

Lời giải 1:

Các kiến nghị của tác giả liên quan đến đối tượng:

– Trẻ em: thói quen đọc sách ngay trong thời nhỏ tuổi

– Phụ huynh: thấy được nguy hại của việc các em suốt ngày ngồi trước màn hình xem truyền hình,.. và không mó đến sách

– Nhà xuất bản sách: quan tâm đến hình thức của sách

– Nhà nước: sử dụng truyền hình để tuyên truyền cho sách

Lời giải 2:

Các kiến nghị của tác giả liên quan đến sách. Cụ thể là hình thành thói quen đọc sách, hình thức sách và tuyên truyền sách