Câu hỏi (trang 142 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Toàn cầu hoá đã có từ khi nào ?

Lời giải 1:

Toàn cầu hóa xuất hiện từ khi các nước, khu vực trên thế giới mở rộng quan hệ giao lưu về mọi mặt, từ kinh tế đến văn hóa:

– “Con đường tơ lụa xuyên Á” qua núi cao và sa mạc.

– Các tuyến hàng hải giữa các nước, châu lục.

– Từ mấy thế kỉ trước, Hội An, Phố Hiến… đã là những “thành phố mở cửa” đầu tiên của nước ta

Lời giải 2:

Toàn cầu hoá đã có từ mấy ngàn năm trước. Biểu hiện qua sự xuất hiện của “con đường tơ lụa”, các tuyến hàng hải giữa các nước, các châu lục. Ở Việt Nam, từ mấy thế kỉ trước, Hội An và Phố Hiến là những “thành phố mở cửa đầu tiên của nước ta”