Câu hỏi (trang 143 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chú ý những ý nêu trong ngoặc đơn

Lời giải 1:

Lời giải 1:

Tác động của toàn cầu hóa tới lí luận về con đường trong tương lai của dân tộc:

“Sự khủng hoảng lí luận ở phạm vi toàn cầu về con đường đi sắp tới của các dân tộc, sự kiện này là một điểm sáng đáng lưu ý.”

Các ý nêu trong dấu ngoặc đơn:

– Để dứt bỏ những gì là cổ hủ, thủ cựu- hệ quả của một nền sản xuất nhỏ, phân tán

– Để loại trừ những tàn dư của ý thức hệ phong kiến, gia trưởng

→ Tác dụng của dấu ngoặc đơn: bổ sung, giải thích thêm cho các ý trước đó.

Lời giải 2:

Lời giải 2:

Đoạn văn nêu lên tác động tích cực của toàn cầu hoá. Toàn cầu hoá có sự ảnh hưởng đến quá trình hình thành nền văn hoá dân tộc thông qua việc hấp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Toàn cầu hoá còn có ảnh hưởng đến số phận lịch sử của dân tộc, giúp đất nước ta tìm ra con đường giải phóng.

Những ý nêu trong ngoặc đơn :

+ Để dứt bỏ những gì là cổ hủ…sản xuất nhỏ, phân tán

+ Để loại trừ những tàn dư…gia trưởng

+ Để dứt khoát chia tay…tiếc thời giờ

Bổ sung ý nghĩa về tác dụng của các hoạt động được nêu trước ngoặc đơn