Câu hỏi (trang 144 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chú ý bằng chứng về tác động của toàn cầu hóa đến văn hóa

Lời giải 1:

Bằng chứng về tác động của toàn cầu hóa đến văn hóa:

– Nhiều tệ nạn xã hội phát triển như các đại dịch thời Trung Cổ

– Chỉ hơn mười năm qua, thời gian chưa đủ để một thế hệ… coi nhẹ các giá trị lí tưởng, đạo đức của ông cha ta

– Nhiều sinh hoạt văn hóa, từ lễ hội đến biểu diễn nghệ thuật, bị nhuốm màu thương mại hóa

– Các loại hình nghệ thuật, ca nhạc phương Tây…. ngày càng thưa vắng người xem

– Thói đua đòi ăn chơi theo kiểu sống gấp…. không còn là hiện tượng hiếm hoi

→ Những bằng chứng thực tế, phong phú, xác đáng được sử dụng để nói về mặt tiêu cực của toàn cầu hóa ảnh hưởng đến lĩnh vực văn hóa.

Lời giải 2:

Bằng chứng về tác động của toàn cầu hóa đến văn hóa :

+ Chỉ hơn mười năm qua…đạo đức ông cha

+ Nhiều sinh hoạt văn hóa…nhuốm màu thương mại hóa

+ Các loại hình nghệ thuật…không còn biết hát ru