Câu hỏi (trang 147 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Hình thức nào của bài thơ được người viết chú ý phân tích ?

Lời giải 1:

Hình thức bài thơ được người viết chú ý phân tích là hình thức cấu tạo theo lối đối đáp giao duyên của nam nữ trong ca dao dân ca của bài thơ.

Lời giải 2:

Hình thức của bài thơ được người viết chú ý phân tích là cấu tạo của bài thơ, theo lối đối đáp thường gặp trong văn học dân gian