Câu hỏi (trang 147 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Mở đầu, tác giả nêu vấn đề gì ?

Lời giải 1:

Mở đầu tác giả giới thiệu khái quát về bài thơ Việt Bắc và đưa ra đánh giá, nhận xét về giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Lời giải 2:

Mở đầu, tác giả nêu những giá trị của bài thơ Việt Bắc do Tố Hữu sáng tác và khái quát những điểm mới lạ, độc đáo, sáng tạo trong bài thơ Việt Bắc.