Soạn bài Bếp lửa (Bằng Việt)

Câu hỏi trang 15 Ngữ văn 9 Tập 1: Nhớ lại một kỉ niệm tuổi thơ với người thân của em.

Lời giải 1:

– Kỉ niệm ở với ông bà khi ở quê lúc còn nhỏ

– Kỉ niệm đáng nhớ khi sống bên anh chị em hồi nhỏ

– Kỉ niệm hạnh phúc khi sống bên gia đình