Câu hỏi (trang 150 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chú ý tính khẳng định trong ý kiến của tác giả

Lời giải 1:

Tính khẳng định trong ý kiến của tác giả:

– “Đoạn thơ viết về Bác ở gần cuối bài là một trong những đoạn hay nhất của bài thơ”

– “Hình ảnh, phong độ của Bác ở đây rất mực giản dị, ung dung, thanh thoát”

– “Nghệ thuật đặc tả hình ảnh Bác trong đoạn thơ không chỉ thể hiện chân thực… mà còn rất phù hợp với tâm hồn và phong độ của Bác…”

Lời giải 2:

Tính khẳng định trong ý kiến của tác giả được thể hiện qua đoạn văn: “nhà thơ đã dựng lên một bức tranh đầy chất thơ, chất nhạc…ung dung, thanh thoát”