Câu hỏi (trang 151 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Phần 3 nêu và phân tích nội dung gì ?

Lời giải 1:

Phần 3 đã đưa ra những đánh giá, nhận xét của tác giả về đoạn thơ viết về Bác ở gần cuối tác phẩm Việt Bắc; chỉ ra điểm khác biệt về hình tượng của Bác Hồ trong những bài thơ của Tố Hữu và đưa ra nhận định về tác phẩm.

Lời giải 2:

Phần 3, tác giả bàn luận về nghệ thuật đặc tả hình ảnh Bác trong thơ Tố Hữu và sự thay đổi phong cách văn chương của Tố Hữu trước và sau cách mạng.