Soạn bài Về hình tượng bà Tú trong bài Thương vợ

Câu hỏi trang 33 SGK Ngữ văn 9 Tập 1: Chia sẻ một vài suy nghĩ, cảm nhận của em về bài thơ Thương Vợ (Trần Tế Xương)

Lời giải 1:

Bài thơ Thương vợ nói về người vợ của Trần Tế Xương. Bài thơ mặc dù viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật nhưng có những sự phá cách trong thể thơ này.

Lời giải 1:

Một vài suy nghĩ, cảm nhận về bài thơ Thương vợ:

– Người vợ trong tác phẩm là một người phụ nữ tần tảo, vất vả, thương chồng, thương con,

– Số phận người phụ nữ đáng thương, vất vả.