Soạn bài Ý nghĩa văn chương

Câu hỏi trang 37 Ngữ văn 9 Tập 1: Khi thưởng thức một tác phẩm văn chương, bản thân em thu nhận được điều gì?

Lời giải 1:

Khi thưởng thức một tác phẩm văn chương, bản thân em thu được các kiến thức văn chương mang lại, kinh nghiệm về đời sống, tình cảm, các bài học cuộc sống, năng lực cảm thụ,…