Câu hỏi (trang 51 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Điều gì được thông báo ? Vì sao chủ sự bưu vụ có được thông tin đó ?

Trả lời:

Điều được thông báo: Người công chức chúng ta tưởng là quan thanh tra, lại không phải là quan thanh tra.

Chủ sự bưu vụ có được thông tin đó vì có người mang thư đến nhà Bưu vụ. Tôi nhìn vào bì thư, xem gửi cho ai, thấy đề: Phố Nhà Bưu vụ. Tôi liền bóc ra xem.