Câu hỏi (trang 55 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chỉ ra các lời thoại có màu sắc độc thoại, bàng thoại trong lời đối thoại của thị trưởng

Trả lời cách 1:

Lời thoại có màu sắc độc thoại

– “Không, tôi chỉ là một thằng già ngu xuẩn thôi! Một con cừu ngốc nghếch như con nít ấy! Ba mươi năm trời, tôi làm việc quan, không có một thằng nhà buôn, một thằng nhà khoán nào có thể bịp được tôi, tôi đã lừa được những thằng đểu giả thạo nghề lừa lọc, những thằng cáo già tinh ma quỷ quái nhất; tôi đã bịp được cả ba thằng tổng đốc… Tổng đốc ấy cũng không đáng kể vào đâu”.

– “Hừ, thằng đầu to mà dại kia! Mày đã nhầm một cục đất, một miếng giẻ rách với nhân vật quan trọng!… rồi thiên hạ còn nhe răng, vỗ tay hoan hô đó!”

– “Hừ… Tất cả bọn văn siếc ấy, hư, đồ sâu tằm, đồ ưa tự do khốn khiếp… Rõ thật khi nào bị trời trừng phạt thì trước hết trời làm mất trí như thế ấy”.

Lời thoại có màu sắc bàng thoại

– “Trông này, trông này, cả bàn dân thiên hạ, hết thảy những người tin đạo, mọi người hãy nhìn xem thằng thị trưởng bị lừa này! Nó là đồ ngu ngốc, thằng già ngu ngốc khốn khiếp”.

– “Các ngài cười gì! Các ngài tự giễu mình đấy!…”

– “Cái thằng có vấn ấy giống quan thanh tra ở chỗ nào… Vậy mà đứa nào réo lên đầu tiên cái thằng ấy là quan thanh tra? Trả lời xem nào”

Trả lời cách 2:

Các lời thoại có màu sắc độc thoại : “Không, tôi chỉ là một thằng gì ngu xuẩn….”; “ Hừ thằng to đầu mà dại kia…vô tay hoan hô nó !”

– Các lời thoại có màu sắc bàng thoại : “ Trông này, trông này…thằng thị trưởng bị lừa này” ; “ Các ngài cười gì? Các ngài tự giễu mình đấy!”