Câu hỏi (trang 64 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Hành động giả vờ hỏi của ông Đoàn Xoa khi đi thăm đồng đã nhận được câu trả lời như thế nào từ phía bà con?

Trả lời cách 1:

Hành động “giả vờ” hỏi của ông Đoàn Xoa khi thăm đồng đã nhẫn được câu trả lời từ bà con:

– “Đồng chí định khuyến khích chúng tôi làm sai đấy à?”

– “Ở đâu không biết, chứ ở đây thì cứ vững như thạch bàn. Đồng ruộng cứ cấy chung, gặt chung vui lắm. Trước hợp tác thôn, hai thôn chứ bây giờ làm toàn xã rồi”.

Trả lời cách 2:

Ông đã nhận được câu trả lời không đúng sự thật của bà con, vì mọi người đang giấu việc làm khoán chui. “ Đồng chí khuyến khích chúng tôi làm sai đấy à”. Câu trả lời thêm dẫn chứng để trở nên thuyết phục hơn “..Đồng ruộng cứ cấy chung, gặt chung vui lắm…làm toàn xã rồi”.