Câu hỏi (trang 65 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Tại sao những người thân của ông Đoàn Xoa cũng không dám nói thật với ông?

Trả lời:

Những người thân của ông Đoàn Xoa cũng không dám nói thật với ông vì mọi người sợ ông Đoàn Xoa sẽ phát hiện ra sự thật người dân đang khoán chui ruộng đất để cày.