Câu hỏi (trang 66 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Điều cụ Bản “cam đoan” liệu có xảy ra?

Trả lời:

Cụ Bản cam đoan là khi anh Thông vác bao đạm về nhà, ông Đoàn Xoa sẽ vui mừng nhưng điều cụ Bản “cam đoan” lại không xảy ra. Khi anh Thông vác bao đạm về ông nói “Cái gì thế này?”, ông tỏ vẻ bực bội