Câu hỏi (trang 68 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Em hiểu thế nào là bán chui?

Trả lời:

Bán chui là làm ra của cải như lương thực, thực phẩm ( cá, thịt,..) mà không đem về nạp vào mậu dịch tức là nạp cho nhà nước mà lại đem bán và thu tiền cá nhân. Bởi vì thời kì này, mọi của cải đều là của nhà nước, người dân làm ra nhưng không được phép bán.