Câu hỏi (trang 84 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Công việc hằng ngày của bác sĩ Đặng Thùy Trâm có gì đặc biệt ?

Trả lời:

Công việc hàng ngày của bác sĩ Đặng Thùy Trâm đặc biệt:

– Chữa trị cho những chiến sĩ bị thương trong quá trình chiến đấu trên chiến trường

– Với những học sinh, bác sĩ cũng đã đem lại những điều quý giá trong lí luận về y học.