Câu hỏi (trang 85 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chú ý suy nghĩ và ước mơ của tác giả

Trả lời:

Suy nghĩ của tác giả: Tiếc nuối tuổi thanh xuân trôi qua nhanh qua nhưng rồi cô ấy đã suy nghĩ lại rằng hoàn cảnh bây giờ phải gác bỏ lại những ước mơ của bản thân.

Ước mơ của tác giả: đánh thắng giặc Mỹ, giành lại độc lập tự do cho đất nước