Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)

Câu hỏi (trang 89 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Nêu một số chi tiết kì ảo trong các truyện kể dân gian mà em đã đọc và cho biết yếu tố đó thường được sử dụng trong các trường hợp nào và với mục đích gì.

Lời giải 1:

Một số yếu tố kì ảo và ý nghĩa của nó trong truyện cổ tích:

– Hình ảnh ông Bụt:

+ Ông Bụt xuất hiện khi con người đang bế tắc, gặp khó khăn, cần sự trợ giúp.

+ Ông Bụt chính là hiện thân của những phép thuật và là người biến mong ước trở thành hiện thực; giúp nhân dân thực hiện ước mơ về hạnh phúc.

– Những lần hóa thân (chết đi sống lại của nhân vật):

+ Khi nhân vật yếu thế, nhân vật chính bị kẻ gian hãm hại.

+ Cho thấy sức sống mãnh liệt, sự bất diệt của cái thiện, khát khao về công bằng, hạnh phúc.