Câu hỏi (trang 90 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chuyện xảy ra vào giai đoạn nào?

Cách trả lời 1:

Chuyện xảy ra vào giai đoạn: từ năm 1990, 1996, 1999 và sau chót là năm 2000 đã lần lượt thụi và thốc những cú ác liệt vào nhà giàn.

Cách trả lời 2:

Chuyện xảy ra vào giai đoạn từ năm 1990 đến 2000, khi những cơn bão cấp 11, 12 liên tục đánh vào nhà giàn