Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 82 Tập 1

Câu 1 (trang 82 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Chỉ ra lỗi Logic trong các câu dưới đây và nêu cách sửa:

a. Trong truyện truyền kì nói chung và bài học này nói riêng, thế giới con người có sự kết nối với thế giới cõi âm.

b. Người viết đã lấy các ví dụ trong thơ Nôm của Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Truyện Kiều để chứng minh cho nhận định này.

c. Em đã được học nhiều thể loại văn học như tiểu thuyết, kịch và các thể thơ khác.

d. Trong rạp chiếu phim chỉ còn lại hai người: một người cao, gầy và một người mặc áo trắng, quần xanh.

đ. Mặc dù đến muộn nhưng nó không kịp lên chiếc xe buýt cuối cùng.

e. Mẹ tôi muốn tôi trở thành một nhà trí thức hoặc một nhà khoa học.

ê. Vì quá đói, nó xúc từng muỗng nhai ngấu nghiến và mở hộp cơm trưa ra.

g. Thần Núi luôn là người chiến thắng nên sau các cuộc giao tranh, đền đài của ngài cũng có phần bị tổn hại.

h. Mặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng Lan lại là một cô gái xinh đẹp và rất giản dị.

Lời giải 2:

a. Trong truyện truyền kì nói chung và bài học này nói riêng, thế giới con người có sự kết nối với thế giới cõi âm.

→ Lỗi sai: dùng từ “cõi âm” không tương xứng nghĩa với “con người”

→ Cách sửa: Trong truyện truyền kì nói chung và bài học này nói riêng, thế giới con người có sự kết nối với thế giới ma quỷ, thần linh.

b. Người viết đã lấy các ví dụ trong thơ Nôm của Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Truyện Kiều để chứng minh cho nhận định này.

→ Lỗi sai: Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương là tên tác giả, “Truyện Kiều” là tên tác phẩm

→ Cách sửa: Người viết đã lấy các ví dụ trong thơ Nôm của Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du để chứng minh cho nhận định này.

c. Em đã được học nhiều thể loại văn học như tiểu thuyết, kịch và các thể thơ khác.

→ Lỗi sai: mơ hồ logic

→ Cách sửa: Em đã được học nhiều thể loại văn học như tiểu thuyết, kịch và thơ.

d. Trong rạp chiếu phim chỉ còn lại hai người: một người cao, gầy và một người mặc áo trắng, quần xanh.

→ Lỗi sai: người cao gầy: chỉ đặc điểm dáng người, người mặc áo trắng, quần xanh: chỉ trang phục

→ Cách sửa: Trong rạp chiếu phim chỉ còn lại hai người: một người cao, gầy và một người béo, lùn.

đ. Mặc dù đến muộn nhưng nó không kịp lên chiếc xe buýt cuối cùng.

→ Lỗi sai: dùng sai quan hệ từ

→ Cách sửa: Vì đến muộn nên nó không kịp lên chiếc xe buýt cuối cùng.

e. Mẹ tôi muốn tôi trở thành một nhà trí thức hoặc một nhà khoa học.

→ Lỗi sai: thừa từ “một

→ Cách sửa: Mẹ tôi muốn tôi trở thành một nhà trí thức hoặc nhà khoa học.

ê. Vì quá đói, nó xúc từng muỗng nhai ngấu nghiến và mở hộp cơm trưa ra.

→ Lỗi sai: trật tự sắp xếp

→ Cách sửa: Vì quá đói, nó mở hộp cơm trưa ra và xúc từng muỗng nhai ngấu nghiến.

g. Thần Núi luôn là người chiến thắng nên sau các cuộc giao tranh, đền đài của ngài cũng có phần bị tổn hại.

→ Lỗi sai: thiếu quan hệ từ

→ Cách sửa: Thần Núi luôn là người chiến thắng, nhưng sau các cuộc giao tranh, đền đài của ngài cũng có phần bị tổn hại.

h. Mặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng Lan lại là một cô gái xinh đẹp và rất giản dị.

→ Lỗi sai: “xinh đẹp” không liên quan đến “giàu có”

→ Cách sửa: Mặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng Lan lại là một cô gái rất giản dị.