Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời với điều kiện sử dụng trang web của tramvanhoc.com và công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các bạn sử dụng website https://tramvanhoc.com ( sau đây gọi là: TRẠM VĂN HỌC). Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Bạn, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Bạn cung cấp cho TRẠM VĂN HỌC trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, TRẠM VĂN HỌC không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép.

Khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của TRẠM VĂN HỌC, TRẠM VĂN HỌC muốn Bạn biết rõ cách TRẠM VĂN HỌC đang sử dụng thông tin và cách Bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

TRẠM VĂN HỌC thu thập thông tin nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho các Bạn, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như thông tin cá nhân: Họ và tên, giới tính, ngày sinh; Thông tin liên lạc: Số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email; hay các thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Bạn sử dụng website như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website…

TRẠM VĂN HỌC thu thập thông tin theo các cách sau:

– Thông tin TRẠM VĂN HỌC thu thập từ quá trình Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của TRẠM VĂN HỌC. TRẠM VĂN HỌC thu thập thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà Bạn sử dụng và cách sử dụng của Bạn, chẳng hạn như khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên trang web của TRẠM VĂN HỌC; tương tác với các nội dung trên fanpage của TRẠM VĂN HỌC hay liên hệ với TRẠM VĂN HỌC qua số Hotline. Thông tin này bao gồm:

Thông tin nhật ký, bao gồm:

– Các chi tiết về cách Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của TRẠM VĂN HỌC chẳng hạn như lịch sử xem các bài học của Bạn.

+ Thông tin vị trí:

– Cookie và các công nghệ tương tự: TRẠM VĂN HỌC sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn truy cập vào các sản phẩm, dịch vụ của TRẠM VĂN HỌC. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để xác định trình duyệt hoặc thiết bị của Bạn. TRẠM VĂN HỌC cũng sử dụng các công nghệ này để thu thập và lưu trữ thông tin khi Bạn tương tác với các dịch vụ TRẠM VĂN HỌC cung cấp.

– Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của Bạn hay thông tin của các cookie được gửi đến bởi các trang Web khác. Cookie vô hại với hệ thống của Bạn. Bạn cũng có thể chọn từ chối tất cả các cookie được gửi đến. Nếu Bạn chọn như vậy có thể một số tính năng của TRẠM VĂN HỌC cũng như các website khác, sẽ không hoạt động tốt.

– Thông tin TRẠM VĂN HỌC thu thập khi Bạn đã đăng nhập vào TRẠM VĂN HỌC, ngoài các thông tin TRẠM VĂN HỌC có được về Bạn từ các đối tác, có thể được liên kết với Tài khoản TRẠM VĂN HỌC của Bạn. Khi thông tin được liên kết với Tài khoản TRẠM VĂN HỌC của Bạn, TRẠM VĂN HỌC sẽ xử lý thông tin đó như thông tin cá nhân.

– Các bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho TRẠM VĂN HỌC về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp qua email: [email protected]

Phạm vi sử dụng thông tin

Website TRẠM VĂN HỌC sử dụng thông tin bạn cung cấp để:

– TRẠM VĂN HỌC sử dụng thông tin thu thập từ tất cả các sản phẩm, dịch vụ của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ; nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và bảo vệ TRẠM VĂN HỌC và bạn của mình. TRẠM VĂN HỌC cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho Bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho Bạn các thông tin về sản phẩm, dịch vụ liên quan hơn.

– Khi Bạn liên hệ với TRẠM VĂN HỌC, TRẠM VĂN HỌC ghi lại nội dung giao tiếp của Bạn nhằm giúp giải quyết mọi vấn đề mà Bạn có thể đang gặp phải. TRẠM VĂN HỌC có thể sử dụng địa chỉ email, Số điện thoại của Bạn để thông báo cho Bạn biết về sản phẩm, dịch vụ của TRẠM VĂN HỌC, chẳng hạn như cho Bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.

– TRẠM VĂN HỌC sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng chung của các sản phẩm, dịch vụ của TRẠM VĂN HỌC.

TRẠM VĂN HỌC sẽ đề nghị Bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.

TRẠM VĂN HỌC xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của TRẠM VĂN HỌC đặt tại Việt Nam.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: TRẠM VĂN HỌC có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân bạn khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của bạn.

Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của TRẠM VĂN HỌC là phải rõ ràng về những thông tin TRẠM VĂN HỌC thu thập để Bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng. Ví dụ: Bạn có thể:

Điều chỉnh hiển thị Hồ sơ của Bạn với người khác.

Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của Bạn chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các sản phẩm, dịch vụ của TRẠM VĂN HỌC hoặc để cho biết thời điểm cookie đang được TRẠM VĂN HỌC đặt. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là nhiều sản phẩm, dịch vụ của TRẠM VĂN HỌC có thể không hoạt động bình thường nếu cookie của Bạn bị tắt.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự bạn đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân bạn sẽ được bảo mật trên máy chủ của TRẠM VĂN HỌC

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được với thông tin cá nhân của khách hàng

TRẠM VĂN HỌC không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài TRẠM VĂN HỌC ngoại trừ 2 trường hợp:

Vì lý do pháp lý: TRẠM VĂN HỌC sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu TRẠM VĂN HỌC tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

Đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.

Thực thi Điều khoản sản phẩm, dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.

Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.

Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của TRẠM VĂN HỌC, người dùng của TRẠM VĂN HỌC hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Có sự đồng ý của Khách hàng: TRẠM VĂN HỌC sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài TRẠM VĂN HỌC khi có sự đồng ý của Bạn, việc chia sẻ này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn tới từng khách hàng. Nếu bạn không muốn chia sẻ những thông tin trên, hãy liên hệ với chúng tôi.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

+ Họ tên: Phạm Khắc Duy

+ Địa chỉ: Chung cư blue house, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

+ SĐT: 0702 478 714

+ Email: [email protected]

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

– Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị website TRẠM VĂN HỌC thực hiện việc này.

– Bạn có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website TRẠM VĂN HỌC. Khi tiếp nhận những phản hồi này, TRẠM VĂN HỌC sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn bạn khôi phục và bảo mật lại thông tin.

– Bất cứ khi nào Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của TRẠM VĂN HỌC, TRẠM VĂN HỌC cố gắng cung cấp cho Bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của Bạn. Nếu thông tin đó không đúng, TRẠM VĂN HỌC cố gắng cung cấp cho Bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi TRẠM VĂN HỌC phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của Bạn, TRẠM VĂN HỌC có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của mình trước khi TRẠM VĂN HỌC xử lý yêu cầu của Bạn.

– TRẠM VĂN HỌC có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: thay đổi thông tin Số điện thoại quá 3 lần/ ngày).

Trong trường hợp TRẠM VĂN HỌC có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, TRẠM VĂN HỌC sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. TRẠM VĂN HỌC cố gắng duy trì các sản phẩm, dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi Bạn xóa thông tin cá nhân của Bạn, TRẠM VĂN HỌC có thể không xóa ngay khỏi máy chủ của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của TRẠM VĂN HỌC.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của bạn trên website được TRẠM VĂN HỌC cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TRẠM VĂN HỌC. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

TRẠM VĂN HỌC nỗ lực làm việc để bảo vệ TRẠM VĂN HỌC và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà TRẠM VĂN HỌC nắm giữ. Cụ thể:

TRẠM VĂN HỌC thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.

TRẠM VĂN HỌC chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của TRẠM VĂN HỌC truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho TRẠM VĂN HỌC và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích

Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui ̣ lòng gửi email khiếu nại đến email: [email protected] để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho Ban quản ̣ trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

Chính sách của TRẠM VĂN HỌC về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. TRẠM VĂN HỌC sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và thông báo nổi bật với những thay đổi quan trọng.