Soạn bài Vườn Quốc gia Cúc Phương (Theo Đào Thị Luyến, Hoàng Trà My, Hoàng Lan Anh) Ngọ Môn (Theo Lê Đình Phúc)

Đề bài: Thiết kế một poster hoặc inforgraphic để giới thiệu về vẻ đẹp của Vườn Quốc gia Cúc Phương

Lời giải 1:

Thiết kế poster hoặc inforgraphic để giới thiệu vẻ đẹp của Vườn Quốc gia Cúc Phương – Mẫu 3

Đang cập nhật …