Soạn bài Viết bài văn nghị luận về một vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ

Đề bài (trang 59 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Nhằm chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thông của Đoàn trường tổ chức cuộc thi viết có nội dung bàn về Vấn đề xã hội với tuổi trẻ hôm nay. Để hưởng ứng cuộc thi, hãy viết bài văn nghị luận bàn về một vấn đề xã hội có liên quan đến tuổi trẻ mà bạn quan tâm.

Lời giải 1:

Lời giải 1:

Lời giải 1:

Dàn ý đề tài: Tuổi trẻ và vấn đề bảo vệ môi trường.

– Vấn đề nghị luận: Trách nhiệm tuổi trẻ đối với việc bảo vệ môi trường.

– Giải thích: nêu lên tầm quan trọng của vấn đề:

Môi trường là một vấn đề nóng hổi và cấp bách của toàn xã hội hiện nay. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang là những mối đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống con người.

Tuổi trẻ là lực lượng quan trọng trong công cuộc bảo vệ môi trường. Chúng ta có sức khỏe, nhiệt huyết và khả năng tiếp thu kiến thức mới. Chúng ta cũng là những người sẽ trực tiếp gánh chịu những hậu quả của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường trong tương lai.

– Biểu hiện:

Vì vậy, mỗi thanh niên cần ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường. Chúng ta có thể thực hiện những hành động thiết thực như:

Sử dụng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên.

Hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Tham gia các hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ rừng.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các cấp Đoàn thanh niên cần tổ chức các hoạt động thiết thực để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên.

Tổ chức các hội thi, hội thảo về bảo vệ môi trường.

Phát động các phong trào thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường.

Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

– Bài học:

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tuổi trẻ hãy chung tay góp sức để bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta và thế hệ mai sau.

Dàn ý đề tài: Tuổi trẻ và vấn đề bảo vệ môi trường.

– Vấn đề nghị luận: Trách nhiệm tuổi trẻ đối với việc bảo vệ môi trường.

– Giải thích: nêu lên tầm quan trọng của vấn đề:

Môi trường là một vấn đề nóng hổi và cấp bách của toàn xã hội hiện nay. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang là những mối đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống con người.

Tuổi trẻ là lực lượng quan trọng trong công cuộc bảo vệ môi trường. Chúng ta có sức khỏe, nhiệt huyết và khả năng tiếp thu kiến thức mới. Chúng ta cũng là những người sẽ trực tiếp gánh chịu những hậu quả của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường trong tương lai.

– Biểu hiện:

Vì vậy, mỗi thanh niên cần ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường. Chúng ta có thể thực hiện những hành động thiết thực như:

Sử dụng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên.

Hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Tham gia các hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ rừng.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các cấp Đoàn thanh niên cần tổ chức các hoạt động thiết thực để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên.

Tổ chức các hội thi, hội thảo về bảo vệ môi trường.

Phát động các phong trào thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường.

Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

– Bài học:

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tuổi trẻ hãy chung tay góp sức để bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta và thế hệ mai sau.

Dàn ý đề tài: Tuổi trẻ và vấn đề bảo vệ môi trường.

– Vấn đề nghị luận: Trách nhiệm tuổi trẻ đối với việc bảo vệ môi trường.

– Giải thích: nêu lên tầm quan trọng của vấn đề:

Môi trường là một vấn đề nóng hổi và cấp bách của toàn xã hội hiện nay. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang là những mối đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống con người.

Tuổi trẻ là lực lượng quan trọng trong công cuộc bảo vệ môi trường. Chúng ta có sức khỏe, nhiệt huyết và khả năng tiếp thu kiến thức mới. Chúng ta cũng là những người sẽ trực tiếp gánh chịu những hậu quả của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường trong tương lai.

– Biểu hiện:

Vì vậy, mỗi thanh niên cần ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ môi trường. Chúng ta có thể thực hiện những hành động thiết thực như:

Sử dụng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên.

Hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Tham gia các hoạt động trồng cây xanh, bảo vệ rừng.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các cấp Đoàn thanh niên cần tổ chức các hoạt động thiết thực để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên.

Tổ chức các hội thi, hội thảo về bảo vệ môi trường.

Phát động các phong trào thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường.

Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

– Bài học:

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tuổi trẻ hãy chung tay góp sức để bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta và thế hệ mai sau.