Soạn bài Tranh luận một vấn đề có ý kiến trái ngược

Đề tài (trang 122 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Lớp bạn tổ chức tranh luận về vấn đề: Nên chọn nghề, chọn trường theo mong muốn của cha mẹ, theo bạn bè hay năng lực, hứng thú của cá nhân.

Hãy chuẩn bị ý kiến để tham gia cuộc tranh luận đó.

Lời giải 1:

Chuẩn bị ý kiến cho cuộc tranh luận về vấn đề “Nên chọn nghề, chọn trường theo mong muốn của cha mẹ, theo bạn bè hay theo năng lực, hứng thú của cá nhân”:

I. Quan điểm:

1. Nên chọn nghề, chọn trường theo năng lực, hứng thú của cá nhân:

Lý do:

Mình là người sẽ theo đuổi nghề nghiệp và học tập trong môi trường đó, nên cần dựa vào năng lực và hứng thú của bản thân để có thể phát triển tốt nhất.

Chọn theo năng lực và hứng thú giúp mình cảm thấy hứng thú, đam mê với công việc, từ đó học tập và làm việc hiệu quả hơn.

Tránh tình trạng chọn theo ý kiến của người khác dẫn đến việc không phù hợp, ảnh hưởng đến tương lai và hạnh phúc của bản thân.

Ví dụ:

Elon Musk đam mê với công nghệ và khoa học từ nhỏ, theo đuổi đam mê và trở thành tỷ phú công nghệ.

Ca sĩ Mỹ Tâm đam mê ca hát từ nhỏ, theo đuổi con đường âm nhạc và trở thành ca sĩ thành công.

2. Cân nhắc ý kiến của cha mẹ và bạn bè:

Lý do:

Cha mẹ và bạn bè có thể chia sẻ những kinh nghiệm, góc nhìn và lời khuyên hữu ích cho mình.

Họ có thể giúp mình nhìn nhận vấn đề đa chiều và đưa ra lựa chọn phù hợp hơn.

Cách thức:

Lắng nghe ý kiến của cha mẹ và bạn bè một cách cởi mở.

Trao đổi cởi mở về năng lực, hứng thú của bản thân với cha mẹ và bạn bè.

Cân nhắc kỹ lưỡng những ý kiến đó và đưa ra quyết định phù hợp với bản thân.

II. Luận điểm:

1. Chọn nghề, chọn trường theo năng lực, hứng thú của cá nhân giúp:

Phát triển năng lực bản thân tốt nhất.

Tạo hứng thú, đam mê với công việc.

Nâng cao hiệu quả học tập và làm việc.

Tránh tình trạng chán nản, thất vọng trong tương lai.

2. Cần cân nhắc ý kiến của cha mẹ và bạn bè:

Họ có thể chia sẻ những kinh nghiệm, góc nhìn và lời khuyên hữu ích.

Giúp mình nhìn nhận vấn đề đa chiều và đưa ra lựa chọn phù hợp hơn.

3. Quyết định cuối cùng nên dựa vào bản thân:

Cần có sự tự tin và quyết đoán trong việc lựa chọn.

Chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân.

III. Phản biện:

Phản biện quan điểm “nên chọn theo ý kiến cha mẹ”:

Cha mẹ không thể hiểu rõ hết năng lực và hứng thú của con.

Cha mẹ có thể áp đặt ý kiến cá nhân lên con.

Phản biện quan điểm “nên chọn theo bạn bè”:

Bạn bè có thể đưa ra những lời khuyên không phù hợp.

Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn theo bạn bè.

IV. Lời kết:

Chọn nghề, chọn trường là quyết định quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của bản thân.

Cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên năng lực, hứng thú của bản thân, đồng thời tham khảo ý kiến của cha mẹ và bạn bè.

Quyết định cuối cùng nên dựa vào bản thân và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

Chuẩn bị ý kiến cho cuộc tranh luận về vấn đề “Nên chọn nghề, chọn trường theo mong muốn của cha mẹ, theo bạn bè hay theo năng lực, hứng thú của cá nhân”:

I. Quan điểm:

1. Nên chọn nghề, chọn trường theo năng lực, hứng thú của cá nhân:

Lý do:

Mình là người sẽ theo đuổi nghề nghiệp và học tập trong môi trường đó, nên cần dựa vào năng lực và hứng thú của bản thân để có thể phát triển tốt nhất.

Chọn theo năng lực và hứng thú giúp mình cảm thấy hứng thú, đam mê với công việc, từ đó học tập và làm việc hiệu quả hơn.

Tránh tình trạng chọn theo ý kiến của người khác dẫn đến việc không phù hợp, ảnh hưởng đến tương lai và hạnh phúc của bản thân.

Ví dụ:

Elon Musk đam mê với công nghệ và khoa học từ nhỏ, theo đuổi đam mê và trở thành tỷ phú công nghệ.

Ca sĩ Mỹ Tâm đam mê ca hát từ nhỏ, theo đuổi con đường âm nhạc và trở thành ca sĩ thành công.

2. Cân nhắc ý kiến của cha mẹ và bạn bè:

Lý do:

Cha mẹ và bạn bè có thể chia sẻ những kinh nghiệm, góc nhìn và lời khuyên hữu ích cho mình.

Họ có thể giúp mình nhìn nhận vấn đề đa chiều và đưa ra lựa chọn phù hợp hơn.

Cách thức:

Lắng nghe ý kiến của cha mẹ và bạn bè một cách cởi mở.

Trao đổi cởi mở về năng lực, hứng thú của bản thân với cha mẹ và bạn bè.

Cân nhắc kỹ lưỡng những ý kiến đó và đưa ra quyết định phù hợp với bản thân.

II. Luận điểm:

1. Chọn nghề, chọn trường theo năng lực, hứng thú của cá nhân giúp:

Phát triển năng lực bản thân tốt nhất.

Tạo hứng thú, đam mê với công việc.

Nâng cao hiệu quả học tập và làm việc.

Tránh tình trạng chán nản, thất vọng trong tương lai.

2. Cần cân nhắc ý kiến của cha mẹ và bạn bè:

Họ có thể chia sẻ những kinh nghiệm, góc nhìn và lời khuyên hữu ích.

Giúp mình nhìn nhận vấn đề đa chiều và đưa ra lựa chọn phù hợp hơn.

3. Quyết định cuối cùng nên dựa vào bản thân:

Cần có sự tự tin và quyết đoán trong việc lựa chọn.

Chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân.

III. Phản biện:

Phản biện quan điểm “nên chọn theo ý kiến cha mẹ”:

Cha mẹ không thể hiểu rõ hết năng lực và hứng thú của con.

Cha mẹ có thể áp đặt ý kiến cá nhân lên con.

Phản biện quan điểm “nên chọn theo bạn bè”:

Bạn bè có thể đưa ra những lời khuyên không phù hợp.

Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn theo bạn bè.

IV. Lời kết:

Chọn nghề, chọn trường là quyết định quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của bản thân.

Cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên năng lực, hứng thú của bản thân, đồng thời tham khảo ý kiến của cha mẹ và bạn bè.

Quyết định cuối cùng nên dựa vào bản thân và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

Chuẩn bị ý kiến cho cuộc tranh luận về vấn đề “Nên chọn nghề, chọn trường theo mong muốn của cha mẹ, theo bạn bè hay theo năng lực, hứng thú của cá nhân”:

I. Quan điểm:

1. Nên chọn nghề, chọn trường theo năng lực, hứng thú của cá nhân:

Lý do:

Mình là người sẽ theo đuổi nghề nghiệp và học tập trong môi trường đó, nên cần dựa vào năng lực và hứng thú của bản thân để có thể phát triển tốt nhất.

Chọn theo năng lực và hứng thú giúp mình cảm thấy hứng thú, đam mê với công việc, từ đó học tập và làm việc hiệu quả hơn.

Tránh tình trạng chọn theo ý kiến của người khác dẫn đến việc không phù hợp, ảnh hưởng đến tương lai và hạnh phúc của bản thân.

Ví dụ:

Elon Musk đam mê với công nghệ và khoa học từ nhỏ, theo đuổi đam mê và trở thành tỷ phú công nghệ.

Ca sĩ Mỹ Tâm đam mê ca hát từ nhỏ, theo đuổi con đường âm nhạc và trở thành ca sĩ thành công.

2. Cân nhắc ý kiến của cha mẹ và bạn bè:

Lý do:

Cha mẹ và bạn bè có thể chia sẻ những kinh nghiệm, góc nhìn và lời khuyên hữu ích cho mình.

Họ có thể giúp mình nhìn nhận vấn đề đa chiều và đưa ra lựa chọn phù hợp hơn.

Cách thức:

Lắng nghe ý kiến của cha mẹ và bạn bè một cách cởi mở.

Trao đổi cởi mở về năng lực, hứng thú của bản thân với cha mẹ và bạn bè.

Cân nhắc kỹ lưỡng những ý kiến đó và đưa ra quyết định phù hợp với bản thân.

II. Luận điểm:

1. Chọn nghề, chọn trường theo năng lực, hứng thú của cá nhân giúp:

Phát triển năng lực bản thân tốt nhất.

Tạo hứng thú, đam mê với công việc.

Nâng cao hiệu quả học tập và làm việc.

Tránh tình trạng chán nản, thất vọng trong tương lai.

2. Cần cân nhắc ý kiến của cha mẹ và bạn bè:

Họ có thể chia sẻ những kinh nghiệm, góc nhìn và lời khuyên hữu ích.

Giúp mình nhìn nhận vấn đề đa chiều và đưa ra lựa chọn phù hợp hơn.

3. Quyết định cuối cùng nên dựa vào bản thân:

Cần có sự tự tin và quyết đoán trong việc lựa chọn.

Chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân.

III. Phản biện:

Phản biện quan điểm “nên chọn theo ý kiến cha mẹ”:

Cha mẹ không thể hiểu rõ hết năng lực và hứng thú của con.

Cha mẹ có thể áp đặt ý kiến cá nhân lên con.

Phản biện quan điểm “nên chọn theo bạn bè”:

Bạn bè có thể đưa ra những lời khuyên không phù hợp.

Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn theo bạn bè.

IV. Lời kết:

Chọn nghề, chọn trường là quyết định quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của bản thân.

Cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên năng lực, hứng thú của bản thân, đồng thời tham khảo ý kiến của cha mẹ và bạn bè.

Quyết định cuối cùng nên dựa vào bản thân và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

Lời giải 2:

Bước 1: Chuẩn bị cho cuộc tranh luận

– Mục đích tranh luận là gì? Đối tượng tranh luận là những ai?

– Thu thập thông tin liên quan đến nội dung tranh luận từ các trang báo, tạp chí, các sách, các chương trình tư vấn nghề nghiệp,…

– Phác thảo một số ý kiến để trình bày trong cuộc thảo luận theo gợi ý sau:

Bước 1: Chuẩn bị cho cuộc tranh luận

– Mục đích tranh luận là gì? Đối tượng tranh luận là những ai?

– Thu thập thông tin liên quan đến nội dung tranh luận từ các trang báo, tạp chí, các sách, các chương trình tư vấn nghề nghiệp,…

– Phác thảo một số ý kiến để trình bày trong cuộc thảo luận theo gợi ý sau:

Bước 2: Tiến hành tranh luận

– Khi trình bày ý kiến của mình, bạn cần:

+ Trình bày ngắn gọn, dựa trên dàn ý đã phác thảo.

+ Nêu lí lẽ, bằng chứng (từ thực tế cuộc sống và từ sách vở) để tăng sức thuyết phục cho ý kiến.

+ Trình bày giải pháp có tính khả thi cho vấn đề tranh luận.

+ Tương tác với người nghe (bằng cách nhìn vào mắt họ, nêu câu hỏi),…

+ Kết hợp sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (động tác hình thể, ngữ điệu lời nói,…)

– Khi tranh luận, bạn cần:

+ Tuân thủ quy tắc lượt lời, không cướp lời

+ Tôn trọng ý kiến khác với quan niệm của mình

+ Nêu câu hỏi về những vấn đề bản thân chưa hiểu rõ

+ Tập trung thảo luận, tranh luận về các ý kiến, không công kích cá nhân.

Bài nói tham khảo:

Chào thầy/ cô và các bạn. Hôm nay, em xin trình bày chủ đề: Nên chọn nghề, chọn trường theo mong muốn của cha mẹ, theo bạn bè hay theo năng lực, hứng thú của cá nhân.

Như chúng ta đã biết, một vấn đề quan trọng mà học sinh lớp 12 đang rất quan tâm đó chính là việc lựa chọn ngành nghề và hướng sự nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Việc chọn ngành nghề là một quyết định quan trọng và đôi khi khá áp đặt đối với nhiều học sinh. Đây không chỉ đánh dấu bước quan trọng trong sự nghiệp cá nhân mà còn ảnh hưởng đến tương lai và hạnh phúc của từng người.

Cá nhân tôi hiểu rằng việc lựa chọn ngành nghề không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đối với nhiều học sinh, có rất nhiều yếu tố cần xem xét như sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, cũng như triển vọng tương lai của ngành nghề đó. Việc tham khảo ý kiến từ người thầy cô, gia đình, và những người đã có kinh nghiệm trong ngành cũng rất quan trọng.

Đầu tiên, hãy bắt đầu với việc tự tìm hiểu về chính mình. Hỏi bản thân mình về sở thích, niềm đam mê và điều mình thực sự muốn làm trong tương lai. Sau đó, hãy nghiên cứu về các ngành nghề khác nhau, điều kiện để theo học, cũng như triển vọng tương lai của từng ngành. Hỏi ý kiến từ người thầy cô, gia đình và những người đã có kinh nghiệm trong ngành cũng là điều rất quan trọng.

Một khía cạnh không thể bỏ qua là trải nghiệm thực tế. Tham gia các hoạt động thực tế như thực tập, hoặc làm tình nguyện, cũng như tham gia các khóa học ngoại khóa có thể giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về ngành nghề mà bạn hướng đến.

Để làm được điều đó, cần phải có một kế hoạch cụ thể. Xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, làm sao để đạt được chúng và hãy chuẩn bị tinh thần cho những thách thức mà bạn sẽ gặp phải trên đường đi.

Cuối cùng, đừng quên rằng ngành nghề không phải là tất cả. Chọn ngành nghề mà bạn yêu thích và sẵn lòng dành thời gian và công sức để phát triển sẽ là chìa khóa quan trọng cho một sự nghiệp thành công và hạnh phúc.

Trên đây là toàn bộ bài thuyết trình của tôi, cảm ơn thầy/ cô và các bạn đã lắng nghe. Tôi mong nhận được góp ý của thầy cô và các bạn về bài trình bày của mình. Tôi xin cảm ơn ạ!

Bước 3: Đánh giá, rút kinh nghiệm

Rút ra bài học kinh nghiệm về kĩ năng thảo luận, tranh luận dựa vào gợi ý sau:

– Nêu hai ưu điểm về cách trình bày ý kiến và cách tranh luận mà nhóm đã có.

– Nêu giải pháp để khắc phục những hạn chế về cách trình bày ý kiến và tranh luận

Bước 1: Chuẩn bị cho cuộc tranh luận

– Mục đích tranh luận là gì? Đối tượng tranh luận là những ai?

– Thu thập thông tin liên quan đến nội dung tranh luận từ các trang báo, tạp chí, các sách, các chương trình tư vấn nghề nghiệp,…

– Phác thảo một số ý kiến để trình bày trong cuộc thảo luận theo gợi ý sau:

Bước 2: Tiến hành tranh luận

– Khi trình bày ý kiến của mình, bạn cần:

+ Trình bày ngắn gọn, dựa trên dàn ý đã phác thảo.

+ Nêu lí lẽ, bằng chứng (từ thực tế cuộc sống và từ sách vở) để tăng sức thuyết phục cho ý kiến.

+ Trình bày giải pháp có tính khả thi cho vấn đề tranh luận.

+ Tương tác với người nghe (bằng cách nhìn vào mắt họ, nêu câu hỏi),…

+ Kết hợp sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (động tác hình thể, ngữ điệu lời nói,…)

– Khi tranh luận, bạn cần:

+ Tuân thủ quy tắc lượt lời, không cướp lời

+ Tôn trọng ý kiến khác với quan niệm của mình

+ Nêu câu hỏi về những vấn đề bản thân chưa hiểu rõ

+ Tập trung thảo luận, tranh luận về các ý kiến, không công kích cá nhân.

Bài nói tham khảo:

Chào thầy/ cô và các bạn. Hôm nay, em xin trình bày chủ đề: Nên chọn nghề, chọn trường theo mong muốn của cha mẹ, theo bạn bè hay theo năng lực, hứng thú của cá nhân.

Như chúng ta đã biết, một vấn đề quan trọng mà học sinh lớp 12 đang rất quan tâm đó chính là việc lựa chọn ngành nghề và hướng sự nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Việc chọn ngành nghề là một quyết định quan trọng và đôi khi khá áp đặt đối với nhiều học sinh. Đây không chỉ đánh dấu bước quan trọng trong sự nghiệp cá nhân mà còn ảnh hưởng đến tương lai và hạnh phúc của từng người.

Cá nhân tôi hiểu rằng việc lựa chọn ngành nghề không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đối với nhiều học sinh, có rất nhiều yếu tố cần xem xét như sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, cũng như triển vọng tương lai của ngành nghề đó. Việc tham khảo ý kiến từ người thầy cô, gia đình, và những người đã có kinh nghiệm trong ngành cũng rất quan trọng.

Đầu tiên, hãy bắt đầu với việc tự tìm hiểu về chính mình. Hỏi bản thân mình về sở thích, niềm đam mê và điều mình thực sự muốn làm trong tương lai. Sau đó, hãy nghiên cứu về các ngành nghề khác nhau, điều kiện để theo học, cũng như triển vọng tương lai của từng ngành. Hỏi ý kiến từ người thầy cô, gia đình và những người đã có kinh nghiệm trong ngành cũng là điều rất quan trọng.

Một khía cạnh không thể bỏ qua là trải nghiệm thực tế. Tham gia các hoạt động thực tế như thực tập, hoặc làm tình nguyện, cũng như tham gia các khóa học ngoại khóa có thể giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về ngành nghề mà bạn hướng đến.

Để làm được điều đó, cần phải có một kế hoạch cụ thể. Xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, làm sao để đạt được chúng và hãy chuẩn bị tinh thần cho những thách thức mà bạn sẽ gặp phải trên đường đi.

Cuối cùng, đừng quên rằng ngành nghề không phải là tất cả. Chọn ngành nghề mà bạn yêu thích và sẵn lòng dành thời gian và công sức để phát triển sẽ là chìa khóa quan trọng cho một sự nghiệp thành công và hạnh phúc.

Trên đây là toàn bộ bài thuyết trình của tôi, cảm ơn thầy/ cô và các bạn đã lắng nghe. Tôi mong nhận được góp ý của thầy cô và các bạn về bài trình bày của mình. Tôi xin cảm ơn ạ!

Bước 3: Đánh giá, rút kinh nghiệm

Rút ra bài học kinh nghiệm về kĩ năng thảo luận, tranh luận dựa vào gợi ý sau:

– Nêu hai ưu điểm về cách trình bày ý kiến và cách tranh luận mà nhóm đã có.

– Nêu giải pháp để khắc phục những hạn chế về cách trình bày ý kiến và tranh luận