Đọc văn bản “Tiền tội nghiệp của tôi ơi!”, chọn phương án đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1-5, và trả lời các câu hỏi từ câu 6 – 10.

Câu 1 (trang 79 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Văn bản gồm các sự việc sau đây:

(1) Ác-pa-gông kêu la vì phát hiện tráp vàng giấu ngoài vườn đã bị kẻ trộm đào mất

(2) Ác-pa-gông giận dữ khi thấy Clê-ăng nói rằng ai cũng biết cha mình có khá của

(3) Ác-pa-gông lo lắng vì thấy hai người con xuất hiện đúng lúc lão đang nói về địa điểm giấu vàng

(4) Ác-pa-gông thăm dò xem các con có biết thông tin mình giấu vàng không và khẳng định mình đang mong ước có được một vạn ê-quy

Phương án nào dưới đây nêu đúng trình tự cốt truyện?

A. (1), (2), (3), (4)

Β. (4), (3), (2), (1)

C. (3), (4),(2), (1)

Trả lời:

Chọn đáp án C