Giới thiệu tác giả Đỗ Khắc Chung (Tiểu sử, sự nghiệp)

Trần Khắc Chung là vị quan đã trải qua bốn đời nhà Trần, những câu chuyện xoay quanh về ông luôn là điều không hay nhưng dù vậy cũng không thể không công nhận tài năng, sự hiểu biết của ông. Cùng tìm hiểu về Trần Khắc Chung qua bài viết Giới thiệu tác giả Đỗ Khắc Chung (Tiểu sử, sự nghiệp) nhé!

Hướng dẫn đọc nhanh

Tiểu sử

– Trần Khắc Chung (1247-1330) biểu tự Văn Tiết là một nhân vật chính trị, quan viên cao cấp đời nhà Trần.

– Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì Trần Khắc Chung tên thật là Đỗ Khắc Chung, người ở Giáp Sơn (Kinh Môn Hải Dương) cùng quê với mẹ của vua Trần Hiến Tông.

– Gia đình: Em trai Trần Khắc Chung là Đỗ Thiên Hư, cũng là một người nổi tiếng đương thời từng được cử làm Sứ thần sang nhà Nguyên năm 1288. Ông có vợ tên Ngọc Mỹ, và một con trai tên Trung Đế.

Giới thiệu tác giả Đỗ Khắc Chung (Tiểu sử, sự nghiệp)

Sự nghiệp

– Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai, Trần Khắc Chung có làm sứ giả, sang thương thuyết với Ô Mã Nhi. Nhờ công lớn trong cuộc kháng chiến đó, ông được vua ban quốc tính nên đổi là Trần Khắc Chung và được phong chức Đại Hành Khiển.

– Qua bốn đời vua Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Hiến Tông, Trần Khắc Chung đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Đại hành khiển, Tể tướng, Thượng thư, Ngự Sử đại phu, Đại an phủ kinh sư, Quan nội hầu, Sư bảo.

– Năm Hưng Long thứ 6 (1298): đời Trần Anh Tông, Trần Khắc Chung được phong làm Đại an phủ Kinh sư, kiêm hàm Thượng thư tả bộc xạ.

– Năm 1306: ông là cùng Văn Túc Vương Đạo Tái chủ chương tán thành gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành Chế Mân.

– Năm thứ 11 (1301): thăng làm Nhập nội đại hành khiển.

– Năm 1307: Chế Mân qua đời. Tháng 10 mùa đông, theo lệnh Trần Anh Tông, Trần Khắc Chung cùng An phủ Đặng Văn vào Chiêm Thành, cứu được Huyền Trân đưa về Thăng Long. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, trong khoảng thời gian đưa Huyền Trân công chúa về, Trần Khắc Chung đã tư thông với công chúa

– Năm Hưng Long thứ 21 (1313): Tháng 12, tấn thăng làm Tả phụ, tước Quan Phục hầu.

– Năm Đại Khánh thứ 2 (1315): ban tước Á Quan nội hầu.

– Năm thứ 8 (1321): ban tước Quan nội hầu.

– Năm Khai Thái thứ 3 (1326): lấy làm Thiếu bảo, hành Thánh Từ cung Tả ty sự, ban tên tự là Văn Tiết, hàm Đồng trung thư môn hạ bình chương sự.

– Trần Khắc Chung cũng có những thiếu sót, nhưng sai lầm lớn nhất trong đời ông có lẽ là việc dính líu đến một vụ bè phái trong triều, gây nên cái chết thảm khốc của Trần Quốc Chẩn. Về sau, khi chết, ông đã bị Thiệu Võ (người nhà của Quốc Chẩn) băm nát xác để trả thù.

Tác phẩm

– Tác phẩm hiện tại còn hai bài thơ:

+ Vịnh cúc kỳ 1:

Tao danh mạc phụ thiếu niên thì,
Thí hướng hoa trường thực tướng kỳ.
Nhập mộng đoạn vô xuân thảo cú,
Ngâm hương hỷ hữu cúc hoa thi.

+ Vịnh cúc kỳ 2:

Trùng dương trích nhuỵ Đào nhương tuý,
Thu tịch xan anh Khuất ái hương.
Nhị lão phong lưu thiên tải viễn,
Thiên giao cúc ẩn xuất thừa đương.