Giới thiệu tác giả Lê Huy Bắc (Tiểu sử, sự nghiệp, phong cách sáng tác)

Nhà giáo Lê Huy Bắc vinh dự là một trong những giáo sư khá hiếm hoi của ngành khoa học xã hội. Cùng tìm hiểu thêm về Lê Huy Bắc qua bài viết Giới thiệu tác giả Lê Huy Bắc (Tiểu sử, sự nghiệp, phong cách sáng tác) nhé!

Tiểu sử

– Lê Huy Bắc (sinh năm 1968), quê ở Quảng Trị, từng là Phó giáo sư ngành khoa học xã hội trẻ nhất Việt Nam vào lúc đó, khi ông 36 tuổi, đặc biệt, ông nhận học hàm giáo sư khi mới 45 tuổi. Ở độ tuổi 45, Lê Huy Bắc là giáo sư trẻ nhất trừ trước đến nay của ngành khoa học xã hội.

– Thành tích của giáo sư Lê Huy Bắc, trước tiên chúng ta cần ghi nhận ông là một nhà sư phạm mẫu mực, có nhiều cống hiến và quá trình gắn bó lâu dài với sự nghiệp đào tạo con người, nhất là đào tạo giáo viên, giảng viên tương lai.

Giới thiệu tác giả Lê Huy Bắc (Tiểu sử, sự nghiệp, phong cách sáng tác)

Sự nghiệp

– Cho đến nay, GS.TS Lê Huy Bắc đã có hơn 100 cuốn sách xuất bản (viết riêng, viết chung, dịch thuật, chủ biên) và trên 100 bài báo khoa học (4 bài báo in ở nước ngoài). Trong đó, chúng tôi đặc biệt chú ý đến 6 chuyên luận viết riêng. Trong các công trình ấy, có thể quy thành ba chủ đề nghiên cứu cơ bản: Chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học; Lịch sử văn học Anh – Mỹ; Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và văn học Mỹ Latin.

Tác phẩm

– Truyện ngắn hậu hiện đại thế giới (Nxb Hội nhà văn, 2003)

– Tuyển tập truyện ngắn hậu hiện đại

– Văn học hậu hiện đại thế giới – những vấn đề lí thuyết (Nxb Hội nhà văn, 2003)

Phong cách sáng tác

– Lê Huy Bắc là về văn học Anh – Mỹ, trong lĩnh vực này ông cũng là chuyên gia hàng đầu với nhiều công trình đáng chú ý. Công trình của tác giả Lê Huy Bắc đã phác họa lại chi tiết và khái quát nền văn học Hoa Kỳ từ 1607 cho đến những năm đầu thế kỷ XXI, bao quát cả thực tiễn sáng tạo lẫn sự vận động và phát triển của lí luận phê bình.