Giới thiệu tác giả Nguyễn Sĩ Dũng (Tiểu sử, sự nghiệp, phong cách sáng tác)

Nguyễn Sĩ Dũng – người học giả tài năng, thông minh, đã trích ra những vốn hiểu biết, nghiên cứu của bản thân mình để gửi gắm thông điệp ý nghĩ, nhân văn đến cho bạn đọc. Cùng nhau tìm hiểu về nhà văn qua bài viết Giới thiệu tác giả Nguyễn Sĩ Dũng (Tiểu sử, sự nghiệp, phong cách sáng tác) nhé!

Tiểu sử

– Nguyễn Sĩ Dũng sinh năm 1955 tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

– Gia đình: ông là con đầu trong một gia đình có tám người con, cha ông là giáo viên dạy văn, còn mẹ ông là nhân viên phục vụ của một trường y tế. Cháu trai của tú tài Nguyễn Sĩ Trâm, em trai tú tài Nguyễn Sĩ Giản (người đã sinh ra nhà cách mạng Nguyễn Sĩ Sách).

– Học vấn: Đạt điểm tuyệt đối khoa Văn của trường Đại học Tổng hợp. Có bằng phó tiến sĩ Giáo dục học tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Nga.

Giới thiệu tác giả Nguyễn Sĩ Dũng (Tiểu sử, sự nghiệp, phong cách sáng tác)

Sự nghiệp

– Sau khi dành được học bổng của nhà nước Việt Nam du học ở Liên Xô, với chuyên ngành tiếng Anh. Tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, ông tiếp tục làm nghiên cứu sinh ngành Giáo dục học ở Liên Xô.

– Nguyễn Sĩ Dũng từng đi thực tập tại Nghị viện Úc.

– Từ năm 1997 đến năm 2003, Nguyễn Sĩ Dũng làm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học của Văn phòng Quốc hội Việt Nam.

– Ngày 10 tháng 10 năm 2003, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam.

– Là thành viên Nhóm tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhiệm kỳ 2011 – 2016.

– Ông là Chủ tịch Hội đồng khoa học của Văn phòng Quốc hội.

– Từng là Ủy viên thường trực Ban điều phối các dự án hợp tác quốc tế của Văn phòng Quốc hội.

– Từng là một trong những thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp.

– Ủy viên thường trực Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

– Trở thành thư ký của ông Vũ Mão (1939 – 2020), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

– Thành viên Ban soạn thảo Dự án Luật giao dịch điện tử, Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Dự án Luật tổ chức Quốc hội, Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Quốc hội.

– Từ tháng 3 năm 2016, Nguyễn Sĩ Dũng nghỉ hưu.

– Nhưng từ ngày 28 tháng 05 năm 2018 cho đến nay thì ông giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC).

Tác phẩm

– Sách đã xuất bản:

+ “Những nghịch lý của thời gian

+ Thế sự – một góc nhìn, Nhà xuất bản Tri thức.

+ Bàn về Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, năm 2017.

– Ông có nhiều bài báo bàn về lập pháp, pháp luật và cải cách hành chính, chính trị, kinh tế, xã hội.

Phong cách sáng tác 

Tác giả Nguyễn Sĩ Dũng, người học giả tài năng, thông minh, đã trích ra những vốn hiểu biết, nghiên cứu của bản thân mình để nhằm gửi gắm thông điệp ý nghĩ, nhân văn, truyền tải tầm nhìn của bản thân trước diễn biến, đổi thay của xã hội. Trong cuốn sách “Những nghịch lí của thời gian”, văn bản “Bản sắc là hành trang” của tác giả, đã cho người đọc hiểu biết về tầm quan trọng của gìn giữ bản sắc văn hóa Việt. Ông đã nêu ra được những đặc điểm nổi bật trong giá trị của văn hóa và nói lên vấn đề cấp thiết, ý thức của con người tròn xã hội đối với việc giữ gìn. Bằng luận điểm rõ ràng, dẫn chứng đúng đắn, phù hợp, ngôn từ sắc bén, giọng điệu bình tĩnh, trôi chảy, mạch lạc, đã thu hút được sự quan tâm, thuyết phục và thay đổi được suy nghĩ của những bạn học khi chiêm nghiệm, tìm hiểu thêm về những tác phẩm của ông.