Giới thiệu tác giả Thân Nhân Trung (Tiểu sử, sự nghiệp, phong cách sáng tác)

Danh sĩ Thân Nhân Trung – một nhà thơ, làm quan dưới hai triều vua Lê. Các sáng tác của ông đã để lại cho đời sau những bài học, ý nghĩa, dăn dạy truyền đạt tích cực, hướng đến tinh thần chăm học, rèn luyện trí thức, cống hiến cho quốc gia. Cùng nhau tìm hiểu về danh sĩ, nhà thơ qua bài viết Giới thiệu tác giả Thân Nhân Trung (Tiểu sử, sự nghiệp, phong cách sáng tác) nhé!

Tiểu sử

– Thân Nhân Trung hay còn gọi là Thân Trọng Đức sinh năm1419 – mất năm 1499.

– Tự: Hậu Phủ

– Quê quán: làng Yên Ninh, tục gọi là làng Nếnh, phủ Bắc Giang (nay thuộc phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)

– Học vấn: Đỗ tiến sĩ thời nhà Lê

– Nghề nghiệp: giữ chức vụ Phó đô Nguyên súy Tao đàn Nhị thập bát Tú của Lê Thánh Tông và làm quan nhà Hậu Lê dưới hai đời vua là Lê Thánh Tông và Lê Hiến Tông.

– Ông có thể là thuộc dòng dõi Thân Thừa Quý trên đất Lạng Sơn.

– Gia đình: Con cả Thân Nhân Tín đỗ tiến sĩ năm 52 tuổi,  con trai thứ Thân Nhân Vũ (hay còn gọi là Thân Tông Vũ), đỗ Tiến sĩ năm 38 tuổi, Thân Nhân Vũ sau này cũng tham gia vào hội Tao đàn Nhị thập bát tú. Cháu nội ông là Thân Cảnh Vân, con trai của Thân Nhân Tín, tuổi trẻ tài cao 25 tuổi đã đỗ Thám hoa.

Giới thiệu tác giả Thân Nhân Trung (Tiểu sử, sự nghiệp, phong cách sáng tác)

Sự nghiệp

– Năm Quang Thuận thứ 10 đời vua Lê Thánh Tông tức năm 1496 Thân Nhân Trung mới thi đậu Hội nguyên, chức danh Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân.

– Sau khi đỗ tiến sĩ, ông được cử làm Hàn lâm viện thị độc, sau đó thăng chức làm Hàn lâm viện thừa chỉ kiêm Đông các Đại học sĩ, Quốc tử giám tế tửu.

– Thân Nhân Trung được vua cử đi làm độc quyển cho các khoa thi Đình năm Ất Mùi (1475), năm Canh Tuất (1490), năm Quý Sửu (1493), năm Bính Thìn (1496), là các niên hiệu Hồng Đức từ thứ 6 đến thứ 27.

– Năm 1475: Thân Nhân Trung cùng với Lê Niệm, Đào Tuấn, Đỗ Nhuận, Quách Đình Bảo… được cử đi tiễn sứ giả nhà Minh là Quách Cảnh về nước.

– Năm 1483: vua Lê Thánh Tông sai Thân Nhân Trung, cùng với các vị thần khác như Quách Đình Bảo, Đào Cử, Đàm Văn Lễ soạn bộ sách Thiên Nam dư hạ và Thân chinh ký sự.

– Năm 1484: Thân Nhân Trung cùng các quan bộ lễ khác tiến hành viết các bài văn bia để khắc vào các bia tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam, các bia này hiện đặt tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám,

– Năm 1495: Lê Thánh Tông lập hội thơ Tao Đàn, tự xưng là Tao Đàn đô nguyên súy, Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận được giữ chức Tao Đàn phó đô nguyên súy.

– Năm1496: Thân Nhân Trung được cử đi làm độc quyển cho khoa thi cuối cùng của triều Hồng Đức.

Tác phẩm

– Thiên Nam dư hạ tập

– Thân chinh ký sự

– Văn bia Chiêu Lăng, viết về vua Lê Thánh Tông, đặt tại lăng vị vua này

– Văn bia tiến sĩ: Đại Bảo tam niên Nhâm Tuất khoa tiến sĩ đề danh ký, Hồng Đức thập bát niên Đinh Mùi khoa tiến sĩ đề danh ký.

– Thơ phú có vài chục bài trong:

+ Hồng Đức quốc âm thi tập, bình và họa lại thơ vua Lê Thánh Tông.

+ Quỳnh uyển cửu ca.

Giải thưởng, vinh danh

– Thân Nhân Trung được nhận một giải thưởng báo chí tại Việt Nam.

– Hiện nay có nhiều con đường trường học mang tên ông.

Phong cách sáng tác

Thân Nhân Trung là một danh sĩ tài năng, đức độ của Việt Nam ta. Ông cống hiến sức mình cho quốc gia, cho thi ca, những sáng tác của ông tuy bị thất lạc nhiều nhưng những trang thơ còn xót lại vẫn khiến cho những người tài tức nhà thơ thế hệ sau hay  những người chiêm nghiệm nó phải ngỡ ngàng, hâm mộ, khâm phục. Ông không chỉ dừng lại với trang thơ mà còn là người sọan văn bia, truyền đạt những ý nghĩa sâu sắc, cổ vũ, tinh thần rèn luyện, học tập, truyền lại sự nhiệt huyết cống hiến cho triều đình, quốc gia.